ELLEN RAGNI

ELLEN RAGNI HELENA STOKSTAD

28 
STOCKHOLM
    

  örongodis:
      15
nyanser 
av adhd 

02/2020

"MED EN IDÉ OM ETT KREATIVT PROJEKT SKAPADES ÖRONGODISETT FYSISKT VERK SOM SNART UTVECKLADES TILL ETT STÖRRE KONSTNÄRLIGT KONCEPT OCH SENARE EN VERKSAMHET"